Categories
Икономика

Да има ли държавни бензиностанции Изключително сериозно се обсъжда създаването на държавни бензиностанции.Като основния аргумент е че така цената за крайния потребител ще падне тоест ще бъде по ниска.Възможно ли е това на практика. За да се отговори на тоя въпрос трябва да се отговори на няколко други въпроса. Какви са функциите на държавата? Най общо те се класифицират : 1)По сфера на обществения живот на: -вътрешни *правна функция–-установяване на правни норми, регулиращи обществените отношения и поведението на гражданите, защита на правата и свободите на хората и гражданите. *политическа функция––осигуряване на политическа стабилност, изработване на програмно-стратегически цели и задачи за развитие на обществото. *организаторска функция––уреждане на цялата дейност на властта, осъществяване на контрола върху изпълнението на законите. *Икономическа функция––-организация, координация и регулиране на икономическите процеси с помощта на данъци и кредитна политика, планиране, създаване на стимули за икономическа активност, осъществяване на санкции. *Социална функция––-осигуряване на солидарни отношения в обществото, сътрудничество на различните му слоеве, реализация на принципа на социална справедливост––-включваща и защита на тези които по силата на обективни причини не могат да си осигурят достойно ниво на живот(инвалиди ,пенсионери,майки,деца) здравеопазването,системата на обществения транспорт. *екологична функция––––гарантиране на добра околна сред * културна функция––––-създаване от държавата на условия ––ключовата дума тук е условия за удовлетворяване на културните нужди на хората,формиране на духовност,открито информационно пространство * образователна функция–––-осигуряване на качествено образование,предоставяне на равни възможности за получаване на такова. -Външни функции на държавата: *външнополитическа функция––––развитие на дипломатически отношения,сключване на международни договори. *функция за осигуряване на национална безопасност. И така от вътрешните функции––една от най важната без да се елиминира значението на другите е Икономическата която е организация, координация и регулиране на икономическите процеси с помощта на данъци и кредитна политика, планиране, създаване на стимули за икономическа активност, осъществяване на санкции. Всичко е изключително прецизирано инструментариумът също е точен–-държавата пише правилата на играта по които ще се осъществява икономическата дейност,включително санкциите ––-но не трябва пряко да се намесва във икономиката ,нейната намеса е чрез правила,закони и санкции.Ако нещата не вървят както трябва тогава съвсем логично е да се смята че правилата и санкциите по които се извършва икономическата дейност са неправилни,не са добре прецизирани и не действат както трябва.Кой е виновен във случая тогава държавните органи които са написали правилата на играта и тези които следят за тяхното спазване.Един от примерите които се дават от специалистите е следният.Нека си представим един боксов мач съдията на ринга следи за правилата на играта за тяхното спазване но той пряко не слага ръкавиците той не участва във схватката(борбата). Сега за горивата те са акцизна стока. Какво е акциз? Това е форма на облагане със косвен данък въведени са още през 17 век ,те са надбавка към цената на стоката и се плаща от крайният потребител.Предназначение на акцизите е: да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги.Ето защо се приема за напълно нормално да бъдат облагани със Акциз–-алкохол и цигари.Но със течение на времето акциза става оборотен данък ––за да се пълнят хазните. Във България това има и своята правна аргументация а именно: ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Чл. 2. На облагане с акциз подлежат: 1. алкохолът и алкохолните напитки; 2. тютюневите изделия; 3. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия; 4. (отм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 5. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) От това по лошо не може и да бъде горивата са акцизни стоки.Може ли да бъде променено това положение във България? Не не може защото сме член на ЕС и има съответна нормативна норма че горивата са акцизни стоки.Може ли да се намали Акциза? Пак според нормативен документ на ЕС са упоменати минималните равнища като всяка държава членка може да наложи по висок но не и по нисък.Във България не е наложен по висок придържаме се към минималните прагове.Остава диференцирана ставка за ДДС.Тоест да се намали този данък за горивата и оттам да падне цената.Министъра на финансите категорично е показвал несъгласие за диференцирани ставки по ДДС за каквато и да е стока.И това е на този етап невъзможно.В цената на горивата влизат: 1-данъци 2-цена на суровина и други––оперативни разходи 3-печалба за рафинерия и краен търговец Цената на петрола е променлива величина и зависи от много фактори политическа сигурност във даден регион,търсене,равнище на добиви,очаквани политики от големите държави Рафинериите дават отстъпки за свои клиенти по определени правила Цената на горивата могат да паднат чрез намаляване на ДДС и чрез намаляване на административните разходи, за данъчни складове и тяхната поддръжка,по малка печалба за всеки по веригата.Държавата си има функции и трябва да ги изпълнява.Абсолютно несериозно звучи твърдението че имало Картел между търговците и затова държавата трябва да се намеси пряко на пазара.Ми нека специализираните служби се вземат във ръце и го докажат.Нали затова са създадени.Ако това е основен мотив означава едно нещо определени държавни служби не си вършат работата.За да се намеси държавата пряко трябва да се създаде държавна компания–- да е построят бензиностанции.Колко бензиностанциии ще построи държавната компания? Какъв процент ще са от общия брой за страната? Колко средства ще са необходими за това? Има ли ги държавата? Не е ли по добре да се изразходват за друго?Къде ще са те само във малките населени места ли? На пазарен принцип ли ще се управлява компанията и цените там ще бъдат ли дотирани?Или единствената полза ще е че във малките населени места ще има изградени бензиностанции.Институциите във страната не са на ниво там е проблема не са разписани добре правилата във тоя сектор както и санкциите.Колко държавни компании са на печалба? Колко добре се управляват изобщо.Ако държавата чрез горивата иска да изпълнява социална функция това е друго.Но тогава трябва да се отговори на въпроса кой ще плати за евентуална по ниска цена?Ще платят всички.Социална политика се прави чрез разходите,а те са свързани със Бюджета.Ще има ли повишение на определени данъци за да се случи това.Криза е постъпленията във бюджета съвсем логично е да са намалели.Следователно абсолютно ненужно е заиграването на държавата със това. А по скоро сериозен анализ и наблюдение от държавните органи на рафинериите и данъчните складове и недопускане на монопол,като е очевидно че точно определена рафинерия има монополно положение на пазара .

Ако държавата чрез горивата иска да изпълнява социална функция това е друго.Но тогава трябва да се отговори на въпроса кой ще плати за евентуална по ниска цена?Колко средства ще са необходими за това? Има ли ги държавата?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *