Categories
За забавление

Разни промисли из живота на един Бухал От понеделник дискотеките,нощните клубове и пиано баровете могат да възобновят дейността си. Малеееее страх месеци наред стоене у вкъщи,от работа у дома от дома на работа .Тцццццц после ората напълнели ми ша напълнеят ,то без движение издържа ли се? Ми то затуй ората изтрещяха и кооооо отиваш на бач и неадекватност вместо отвертка вземаш гаечен ключ.Немаше движение зарад тва е.И ся фитнес диско фитнес фитнес,бе тоооо алкохолен фитнес се праеше у дома ма движение немаше.Бравос така се скрепява една нация чрез алкохолен и физически фитнес.Ся ша сме най сплотената нация у Европата.ЕЕЕЕЕЕЕ днеска е Пондрелник па утре ден за бачкане мааа карай да върви движението е майка на прогреса.Сплотена нация и сплотен колектив и мечка не мой го уплаши.Аууууу Левски там ко става бре вери вери гръч нема манги нема спорт тцццццц и колектива са е збръчкосал.Не са помайвате ме бегом по нощните клубове така де се сплоти колектива малко.То пари че нема нема ми поне потренирайте малко нощем

Categories
За забавление

Разни промисли из живота на един Бухал От понеделник дискотеките,нощните клубове и пиано баровете могат да възобновят дейността си. Малеееее страх месеци наред стоене у вкъщи,от работа у дома от дома на работа .Тцццццц после ората напълнели ми ша напълнеят ,то без движение издържа ли се? Ми то затуй ората изтрещяха и кооооо отиваш на бач и неадекватност вместо отвертка вземаш гаечен ключ.Немаше движение зарад тва е.И ся фитнес диско фитнес фитнес,бе тоооо алкохолен фитнес се праеше у дома ма движение немаше.Бравос така се скрепява една нация чрез алкохолен и физически фитнес.Ся ша сме най сплотената нация у Европата.ЕЕЕЕЕЕЕ днеска е Пондрелник па утре ден за бачкане мааа карай да върви движението е майка на прогреса.Сплотена нация и сплотен колектив и мечка не мой го уплаши.Аууууу Левски там ко става бре вери вери гръч нема манги нема спорт тцццццц и колектива са е збръчкосал.Не са помайвате ме бегом по нощните клубове така де се сплоти колектива малко.То пари че нема нема ми поне потренирайте малко нощем

Categories
Васил Божков политика

Васил Божков със заявка за политиката Васил Божков пак чрез социалните медии заявява че ще участва във политиката.Като оооооо небеса дори има име за неговия проект „Българско Лято“ до тук няма нищо необичайно.Но това е само на пръв поглед необичайното е че поне дава такава заявка .Застава със името си зад проекта тоест няма да създаде проект във който да е играч и спонсор зад сянка .А директно застава със името си.Естествено възниква въпроса,кои ще са лицата които ще му движат проекта? Това е основното партия във България не се създава трудно чисто юридически като във предна наша статия беше цитиран „Закона за политическите партии“. Но защо изчаква със лицата? А те са най важните,това са експертите ,дай боже да са личности със тежест във обществото,такива които реално биха повлияли на политическия живот.Предвид финансовия ресурс със който разполага ще направи ли наистина един експертен екип. Министерствата във България са 17 .Ще намери ли 17 експерта във всяка област които да направят някаква що годе сносна платформа? Или ще се концентрира във това да поставя определени въпроси? Най вече свързани със бизнеса и бизнес средата във страната.Експертите във страната ни са малко наистина са малко което означава че това което ще направи е да поставя определени въпроси използвайки партията си за това без да са нещата на високо експертно равнище.Такъв проект не би имал реална сила за влизане във парламента.Но би могъл косвено единствено косвено да повлияе на политическия климат.Като по мое мнение Божков вече влияе на политическите партии.Как? Ами като принуди политическите лидери много сериозно да се замислят със кого се срещат,как комуникират,и вземайки мерки срещу записване на техните срещи.Същите уникални наши политици ако имат капка разум ще променят“Закона за политическите партии“ и ще направят много ама наистина много сложно финансирането им от бизнеса. Като даже за да няма натиск върху бизнеса е редно нещо което те няма да направят.Да се забрани финансирането,разбирай дарение от Юридически лица.Дарения да може да се правят само и единствено от граждани по тоя начин ще се намали възможността за изнудване рекет върху бизнеса. Възниква не маловажния въпрос Божков определена партия ли удря чрез своите изяви или всички партии които на политическия тезгях? Удря всички без изключение това е неоспорима истина.Какво ще последва времето ще покаже. Защо вие г-н Божков ако имате реални доказателства за нарушения морални и юридически от политическото статукво не ги извадите на показ?Пазите ги след като реално се задейства политическия ви проект или ви е страх ? Смятате ли(нали сте математик и икономист) че сте на сигурно място във Дубай? Или казвате ––-декларирате само част от истината чрез социалните медии?Готов ли сте да предоставите цялата информация със която разполагате за политическия и икономически живот във страната?

Categories
Икономика

Кризата от 2008.г преосмисляне,има ли нужда от нова икономическа теория Финансово-Икономическата криза от 2008.г показа че неолибералните икономически модели не действат.Засилва се неравенството във разпределението на благата,ножицата между най богатите и най бедните става все по голяма.Това налага преосмисляне на действащите икономически модели.Крайно необходимо е създаването на нов икономикс нещо почти невъзможно.Но може да се върнем към основите на икономическата мисъл а именно Политическата икономия. Политическа икономия известна още със съкращението политикономия е обществена наука която се занимава главно с взаимните връзки между политическите и икономическите институции и процеси. Примерна тема е влиянието на различните видове политически системи върху разпределението и използването на крайно количество ресурси. Политическата икономия може да се разглежда как човешката икономическа дейност определя вида управление,което обществото избира за себе си.Тя е много близка до икономиката.Двете науки имат различаващи се подходи към едни и същи проблеми.Приема се че икономиката е модерно продължение на полит икономическата мисъл.Полит икономията дава качествен анализ.А икономиката дава количествен анализ. Един от крупните представители на Полит икономическата мисъл е Уилям Пети Уилям Пети(1623-1687) Икономическият живот е подчинен на обективни закони,определяни от пети като природни.Неговите смели и задълбочени анализи почиват на богат статистически материал.Той е първият автор който формулира отговора на въпроса: Кое определя стойността на стоката,кой е нейният източник?Трудът заявява Пети и насочва вниманието си към сравнения между естествената и политическата цена Основни постулати и изводи в учението на Пети -Величината на стойността се определя от количеството труд,измерено с работно време -Стойността и разменната стойност са тъждествени: разменната стойност съществува единствено в парична форма -Само трудът зает с придобиването на благородни метали,непосредствено създава стойност -Равнището на работната заплата се определя от стойността на средствата за съществуване -Работниците изразходват повече труд отколкото е необходимо за производството на потребните им средства за съществуване -част от работното време е прибавено време(съвременно принадено време) -Целият излишък на стойността над производствените разходи е рента; рентата е всеобща форма на принадената стойност -Рентата е резултат от принадения труд;тя не е продукт на фактора земя -Повишаването на работната заплата води до намаляването на рентата -Диференциалната рента е свързана със земята и със различните и качества по признаците–-плодородие и близост до пазара -Стойността на земята е равна приблизително на сумата на годишните ренти за 21-години:цената на земята е рента продадена за няколко години -Задачата на политическата анатомия(или политическата аритметика) е изясняването на същността на икономическите явления -Анатомическият анализ “на политическото тяло” изисква съчетаване на статистическия метод с абстрактния. -Под “природни закони” следва да се разбират законите,произтичащи от природата на производството,управлявано от промишления капитал -Естествената цена съответства на необходимите разходи на труд за производството на обществения продукт продиктувани от естествени условия а политическата цена определя онези политически условия които водят до увеличаване на разходите на труд над необходимите за производството на същия обем обществен продукт -Пазарната цена е паричен израз на на стойността на стоката -Колкото по усъвършенствано е разделението на труда,толкова по висока е неговата производителност,а това означава и по ниска стойност на стоките -Лихвеният процент зависи от размерите на поземлената рента и количеството на парите в обръщение Ето нагледен пример чрез титана на икономическата мисъл Уилям Пети че има нужда да се изучава Полит икономия Равнището на работната заплата се определя от стойността на средствата за съществуване–––какво се получава на практика работните заплати са ниски те не са достатъчни за достойно съществуване.Каквито и закони(икономически) да са създадени от Икономикса каквито и криви да се изучават,те направили ли са живота по добър? Не не са. Много е важна ролята на институциите във една държава правилата които пишат,механизмите за разпределение на средствата във една икономическа система. И тука пак Пети е абсолютно прав със въведените от него понятия: 1) Естествена цена; 2) Политическа цена Естествената цена –- необходимите разходи на труд за производството на обществения продукт продиктувани от естествени условия––––––тука е разковничето от естествени условия Политическа цена–– онези политически условия които водят до увеличаване на разходите на труд над необходимите за производството на същия обем обществен продукт. Тоест политическите условия водят до повишаването на разходите за труд, а оттам и до повишаване на цената на стоките или благата които се използват във обществото.Държавата със нейните институции и нейните експерти трябва да имат основна задача подобряване на благосъстоянието на хората във една държава.Да създават добри условия за извършване на икономическата дейност.А не да пречат чрез всевъзможни данъци,такси,разрешителни режими,неадекватно облагане на труда на тези които създават стойност.Само доброто познаване на Икономическите закони и полит-икономическия качествен анализ са във състояние да помогнат за доброто съществуване на икономическата система.Държавата е тази която трябва да се грижи за благосъстоянието на хората ,но чрез прецизирани правила,нормативни актове,и да не увеличава цената на благата

Categories
Васил Божков политика

Васил Божков със нов политически проект Бизнесменът Васил Божков пусна на страницата си във Facebook анкета която пита дали гражданите ще го подкрепят за нов политически проект.67% от включилите се в нея са отговорили със „да“ а със „Не“ са отговорили 33%(временни резултати към11:00).Към г-н Васил Божков има отправени 18 обвинения.Пак във Facebook същият обявява че пиарката на премиер-министъра Борисов Севделина Арнаудова е идвала ежемесечно в офиса му като остави на премиера да отговори със каква цел.Също така г-н Божков твърди че е изнудван да плаща такса спокойствие в размер на 20% от печалбата си.Отговорите на премиер-министъра Борисов,на Менда Стоянова ,на финансовия министър Горанов са във тон отричайки всякакви обвинения.По важното във случая е имали шанс Васил Божков да направи нов политически проект? Зависи от начина по който би се стартирал такъв.Определено Божков предвид обвиненията които са повдигнати срещу него не би се върнал във България да задейства този проект лично и на място.Това което би могъл да направи е да задейства Нов политически проект чрез друга партия която би финансирал,зад която би застанал.Но важно е дали би декларирал директно чрез социалните медии че застава зад тази партия, и я подкрепя? Същото е малко вероятно но че политически проект разбирай партия във България не се прави трудно е истина която не може да се оспори от никой предвид законите във страната. Как ще е ориентирана тази партия ляво,дясно каква идеология ще изповядва и най важното ще има ли експертиза? Кой ще е лицето на тази партия? Каква е целта и промяна на установени порядки във Българския политически живот или да е дразнител своево рода да опъва нервите на Политическото статукво?Само по себе си регистрацията на една партия не е толкова сложно спрямо действащото във България Законодателство а именно: Закон за политическите партии Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., доп. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.50 от 25 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г. Глава втора. УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическа партия се учредява по инициатива на най-малко 50 граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, които образуват инициативен комитет. (2) Инициативният комитет приема учредителна декларация в писмена форма. (3) В учредителната декларация по ал. 2 се определят основните принципи и цели на политическата партия. (4) Инициативният комитет публикува най-малко в един национален ежедневник учредителната декларация и открива подписка за набиране на членове-учредители. Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет, до провеждането на учредителното събрание. (2) С декларацията по ал. 1 гражданинът изразява личната си воля за членство в политическата партия и декларира, че приема основните принципи и цели на политическата партия от учредителната декларация и че не членува в друга политическа партия. (3) Декларация по ал. 1 подписват и членовете на инициативния комитет. Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Политическа партия се образува на учредително събрание, което се провежда на територията на Република България в срок до три месеца от датата на приемане на учредителната декларация. (2) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Учредителното събрание на политическата партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, подписали декларация по чл. 11. Чл. 13. (1) Учредителното събрание на политическата партия приема устав на политическата партия с най-малко 500 учредители. (2) Учредителното събрание избира ръководни и контролни органи на политическата партия съгласно приетия устав. Чл. 14. (1) Уставът на политическата партия съдържа: 1. наименованието на политическата партия и нейните символи; 2. седалището и адреса на управление; 3. целите и начините за постигането им; 4. ръководните и контролните органи; 5. правилата относно представителството на политическата партия; 6. реда за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия; 7. реда за възникване и прекратяване на членството; 8. правата и задълженията на членовете; 9. правилата за създаване на партийни структури и техните права и задължения; 10. правилата за определяне размера на членския внос; 11. правилата за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийно имущество; 12. условията и реда за прекратяване на политическата партия. (2) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. (3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Тази забрана не се прилага при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група. Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Политическата партия се регистрира в публичен регистър на политическите партии в Софийския градски съд. Публичността на регистъра се осигурява чрез интернет страницата на съда при спазване изискванията за защита на личните данни. (2) Политическата партия се регистрира в съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява, подадена в срок до три месеца от датата на провеждане на учредителното събрание. (3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) За регистрация политическите партии са длъжни да представят в съда: 1. учредителна декларация; 2. протокол от учредителното събрание; 3. устав на партията; 4. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) списък, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 500 членове – учредители на партията, граждани с избирателни права съгласно българското законодателство; 5. декларации за индивидуално членство по чл. 11; 6. нотариално заверени образци от подписите на представляващите политическата партия; 7. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 2500 членове; 8. нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за автентичността на документите по т. 3, 4 и 7; 9. удостоверение за уникалност на името. (4) Документът по ал. 3, т. 9 се издава от Софийския градски съд по ред, определен от него. Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Решението по молбата за регистрация подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд независимо от предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс. (2) В 14-дневен срок от подаване на жалбата или протеста по ал. 1 Върховният касационен съд се произнася с решение, което е окончателно. (3) Софийският градски съд в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация вписва политическата партия в регистъра на политическите партии. (4) Политическата партия придобива качество на юридическо лице от деня на вписването на политическата партия в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд. Чл. 19. Решението на съда за вписване на политическата партия в регистъра се обнародва в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от представянето му. Ето това е законната форма и готово имаме Политическа партия . Предвид горе изложеното за регистрация на Политическа партия това е напълно възможно и по силите на бизнесмен като Васил Божков Според мен няма да има никакъв проблем да се съберат 50-човека за учредителна декларация,както и 500 човека за финализиране на политическия проект.Но по важното идва след това а именно ще се направи ли експертен съвет който наистина да направи реален този проект,ще се намерят ли експерти които да предложат определени законодателни промени,ще има ли наистина експерти(специалисти във тясна област) които ще действат или всичко е прах във очите, и предизвикване на определени дискусии свързани със управляващите? Нещо което умишлено се избягва от мнозина е Кой стои зад големите партии в страната,чисто икономически Ахмед Доган създателя на ДПС във едно вече не съществуващо предаване(шоу) заяви имаме си обръчи от фирми. Важен въпрос много важен всяка партия има ли си обръч от фирми които я финансират? И ако има срещу какви услуги? Писнало ли е му на г-н Божков да финансира политически партии? Много въпроси и много отговори които очакват г-н Божков.Ако самият е казал А готов ли е да стигне до Я? Или ще е поредният недоволен от Политическото Статукво.Готов ли сте г-н Божков наистина готов ли сте за нов Политически Проект?

Categories
Икономика

Да има ли държавни бензиностанции Изключително сериозно се обсъжда създаването на държавни бензиностанции.Като основния аргумент е че така цената за крайния потребител ще падне тоест ще бъде по ниска.Възможно ли е това на практика. За да се отговори на тоя въпрос трябва да се отговори на няколко други въпроса. Какви са функциите на държавата? Най общо те се класифицират : 1)По сфера на обществения живот на: -вътрешни *правна функция–-установяване на правни норми, регулиращи обществените отношения и поведението на гражданите, защита на правата и свободите на хората и гражданите. *политическа функция––осигуряване на политическа стабилност, изработване на програмно-стратегически цели и задачи за развитие на обществото. *организаторска функция––уреждане на цялата дейност на властта, осъществяване на контрола върху изпълнението на законите. *Икономическа функция––-организация, координация и регулиране на икономическите процеси с помощта на данъци и кредитна политика, планиране, създаване на стимули за икономическа активност, осъществяване на санкции. *Социална функция––-осигуряване на солидарни отношения в обществото, сътрудничество на различните му слоеве, реализация на принципа на социална справедливост––-включваща и защита на тези които по силата на обективни причини не могат да си осигурят достойно ниво на живот(инвалиди ,пенсионери,майки,деца) здравеопазването,системата на обществения транспорт. *екологична функция––––гарантиране на добра околна сред * културна функция––––-създаване от държавата на условия ––ключовата дума тук е условия за удовлетворяване на културните нужди на хората,формиране на духовност,открито информационно пространство * образователна функция–––-осигуряване на качествено образование,предоставяне на равни възможности за получаване на такова. -Външни функции на държавата: *външнополитическа функция––––развитие на дипломатически отношения,сключване на международни договори. *функция за осигуряване на национална безопасност. И така от вътрешните функции––една от най важната без да се елиминира значението на другите е Икономическата която е организация, координация и регулиране на икономическите процеси с помощта на данъци и кредитна политика, планиране, създаване на стимули за икономическа активност, осъществяване на санкции. Всичко е изключително прецизирано инструментариумът също е точен–-държавата пише правилата на играта по които ще се осъществява икономическата дейност,включително санкциите ––-но не трябва пряко да се намесва във икономиката ,нейната намеса е чрез правила,закони и санкции.Ако нещата не вървят както трябва тогава съвсем логично е да се смята че правилата и санкциите по които се извършва икономическата дейност са неправилни,не са добре прецизирани и не действат както трябва.Кой е виновен във случая тогава държавните органи които са написали правилата на играта и тези които следят за тяхното спазване.Един от примерите които се дават от специалистите е следният.Нека си представим един боксов мач съдията на ринга следи за правилата на играта за тяхното спазване но той пряко не слага ръкавиците той не участва във схватката(борбата). Сега за горивата те са акцизна стока. Какво е акциз? Това е форма на облагане със косвен данък въведени са още през 17 век ,те са надбавка към цената на стоката и се плаща от крайният потребител.Предназначение на акцизите е: да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги.Ето защо се приема за напълно нормално да бъдат облагани със Акциз–-алкохол и цигари.Но със течение на времето акциза става оборотен данък ––за да се пълнят хазните. Във България това има и своята правна аргументация а именно: ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Чл. 2. На облагане с акциз подлежат: 1. алкохолът и алкохолните напитки; 2. тютюневите изделия; 3. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия; 4. (отм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 5. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) От това по лошо не може и да бъде горивата са акцизни стоки.Може ли да бъде променено това положение във България? Не не може защото сме член на ЕС и има съответна нормативна норма че горивата са акцизни стоки.Може ли да се намали Акциза? Пак според нормативен документ на ЕС са упоменати минималните равнища като всяка държава членка може да наложи по висок но не и по нисък.Във България не е наложен по висок придържаме се към минималните прагове.Остава диференцирана ставка за ДДС.Тоест да се намали този данък за горивата и оттам да падне цената.Министъра на финансите категорично е показвал несъгласие за диференцирани ставки по ДДС за каквато и да е стока.И това е на този етап невъзможно.В цената на горивата влизат: 1-данъци 2-цена на суровина и други––оперативни разходи 3-печалба за рафинерия и краен търговец Цената на петрола е променлива величина и зависи от много фактори политическа сигурност във даден регион,търсене,равнище на добиви,очаквани политики от големите държави Рафинериите дават отстъпки за свои клиенти по определени правила Цената на горивата могат да паднат чрез намаляване на ДДС и чрез намаляване на административните разходи, за данъчни складове и тяхната поддръжка,по малка печалба за всеки по веригата.Държавата си има функции и трябва да ги изпълнява.Абсолютно несериозно звучи твърдението че имало Картел между търговците и затова държавата трябва да се намеси пряко на пазара.Ми нека специализираните служби се вземат във ръце и го докажат.Нали затова са създадени.Ако това е основен мотив означава едно нещо определени държавни служби не си вършат работата.За да се намеси държавата пряко трябва да се създаде държавна компания–- да е построят бензиностанции.Колко бензиностанциии ще построи държавната компания? Какъв процент ще са от общия брой за страната? Колко средства ще са необходими за това? Има ли ги държавата? Не е ли по добре да се изразходват за друго?Къде ще са те само във малките населени места ли? На пазарен принцип ли ще се управлява компанията и цените там ще бъдат ли дотирани?Или единствената полза ще е че във малките населени места ще има изградени бензиностанции.Институциите във страната не са на ниво там е проблема не са разписани добре правилата във тоя сектор както и санкциите.Колко държавни компании са на печалба? Колко добре се управляват изобщо.Ако държавата чрез горивата иска да изпълнява социална функция това е друго.Но тогава трябва да се отговори на въпроса кой ще плати за евентуална по ниска цена?Ще платят всички.Социална политика се прави чрез разходите,а те са свързани със Бюджета.Ще има ли повишение на определени данъци за да се случи това.Криза е постъпленията във бюджета съвсем логично е да са намалели.Следователно абсолютно ненужно е заиграването на държавата със това. А по скоро сериозен анализ и наблюдение от държавните органи на рафинериите и данъчните складове и недопускане на монопол,като е очевидно че точно определена рафинерия има монополно положение на пазара .