За нас

Сайт за Икономика,Политика,Философия,Литература за развлечение,коментари на актуални и злободневни въпроси.

Авторът е дипломиран Макро-Икономист от „пу Паисий Хилендарски